ฟังโครงการ Disney Culture Exchange Program เตรียมตัวก่อนไป

Feb 2013

Powerpoint Slide ของที่ต้องเตรียมตัวก่อนไป

Slide ทั้งหมดที่ต้องเตรียมก่อนไป

สวัสดีจ้า

หมายเหตุ : ถ้าคอมเม้นมาแง่ลบต่อว่าผู้อื่นผมขอลบนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *