English Language Learning Website

เว็บไซด์เรียนภาษาออนไลน์เป็นเว็บไซด์ที่เสาะหามานานแสนนาน ตอนแรกผมได้ทดลองเรียนของ ef.co.th แล้วสองเดือนแต่ว่าพอมาเจอ EnglishCentral ที่ดีกว่าทำให้เปลี่ยนใจมาใช้ EnglishCentral.com  แทน

แล้ววันนี้เผอิญว่าครูแนะนำให้มาใช้เว็บไซด์ http://www.langrich.com/plans ที่เป็นของญี่ปุ่นซึ่งเขาบอกว่าเราสามารถเอา Essay มาให้เขา Check แกรมม่าได้ด้วยเลยทำให้ผมสนใจมาก

 

ตอนนี้กำลังหาวิธีเรียน Langrich.com ว่าจะจ่ายตังอย่างไร

 

สวัสดีจ้า

หมายเหตุ : ถ้าคอมเม้นมาแง่ลบต่อว่าผู้อื่นผมขอลบนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “English Language Learning Website