MTV หัวข้อ สวนสนุก

วันนี้ลุกขึ้นมาทำงานต่อ อาจารย์สั่งงานให้ ดีไซน์ โลโก้ mtv ในหัวข้อ สวนสนุก วันนี้ทำไดเท่านี้ นอนล่ะครับ

หมายเหตุ : ถ้าคอมเม้นมาแง่ลบต่อว่าผู้อื่นผมขอลบนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *