วิธีการขุดเหรียญ SIGT ด้วยโปรแกรม Awesome Miner

วิธีขุดเหรียญ SIGT ด้วย Awesome miner กับโปรแกรมขุด CCminer Mod 5

pool : https://mining-enthusiasts.net/sig/index.php?page=login

wallet : https://www.cryptopia.co.nz/

โปรแกรม CCminer 2.2 Skunk Mod 5
http://www.mediafire.com/file/ug3skitqib8p1ud/ccminer-2.2-skunk.rar

Description : SIGT mining enthusiasts

Pool Address : stratum+tcp://mining-enthusiasts.net:3033

Command Line : ccminer -a skunk -o stratum+tcp://mining-enthusiasts.net:3033 -u kanawut.980 -p xxx