สคริปตั่งให้คอมกดปุ่ม Enter ซ้ำๆ

โหลดโปรแกรม autohotkey มา install โปรแกรมให้เรียบร้อย

กดคลิ๊กขวาที่ Desktop เพื่อสร้างไฟล์ Auto Hotkey Script ใหม่

แล้วก็ใส่ code นี้ลงไปในสคริป Save ให้เรียบร้อย

โปรแกรมจะกดปุ่ม Enter ทุกๆ 10 วินาที

#Persistent
SetTimer, PressTheKey, 10000
Return
PressTheKey:
Send, {Enter}
Return

คลิ๊กขวาสคริปที่สร้างออกมาเป็น Shortcut แล้วเอาไฟล์ที่เป็น Shortcut ของเราไปใส่ใน Startup folder

จะทำให้คอมมันรันสคริปนี้มาใหม่ตลอด ที่เปิดเครื่อง