เที่ยวลาวกับแม่

 

เมนูอาหาร

 

 

เมนูอาหาร

กล้วยทอดอร่อย

วัด

ตลาด