ไปเที่ยว ญป กัน 2017

เดินทางจาก บ้านใช้  Taxi

เดินทางเข้า airport

ขอ Pocket wifi จากจุดรับ

ในจุดพักรอขึ้นเครื่อง

รูปยิ้มๆ

ลงเอากระเป๋า

เข้ามาซื้อบัตรเดินทาง

รอเดินทาง