Category Design คืออะไรทำไมต้องทำ

ผมได้ยิน Concept นี้มาจากคุณ ป๊อป: Co Founder Getlinks  สรุป Concept ง่ายๆคือคือการสร้างเป็น อันดับหนึ่งใน ตลาดที่แข่งขันสูงมากๆด้วยการสร้างหมวดย่อยครับ 🙂

โดยที่คุณป๊อปแนะนำหนังสือเรื่อง Play Bigger! :   เพื่อนๆสามารถหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้

ไปดูวีดีโอกันเลยครับว่า Category Design คืออะไร

[youtube id=”6OBoG4PHe88″]