Day 9 – ฝึกงานวันแรก

ฝึกงานวันแรกทำที่ Port ขายไก่ทอด เฟร้นฟรายทอด กุ้งทอด เบอร์เก้อ

จะบอกว่าน้ำมันที่ใช้ทอด เปลี่ยนทุกๆ วันอาทิตของทุกอาทิตย์ แล้ววันหนึ่งทอดไก่วันละ 7 กิโล +++

กินบ่อยๆไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆ แล้วไก่ที่ทอดวันหนึ่งทิ้งวันละ 2 กิโลขึ้นนะครับเพราะว่าต้องทำให้อาหารสดตลอดเวลาก่อนที่จะ Serve ให้ Guest

แถมไม่ให้ Cast member กินอีกเสียดายอาหาร T_T

IMG_2154

เป็ดมันมาขออาหารกิน 555555

IMG_2155

ขณะนั่งกินของว่างอยู่

IMG_2168

ตารางการทำงานแต่ละอาทิตย์จะไม่เหมือนกันครับ

ไอ่ปุ่มที่ขึ้นว่า View Open Shifts คือเราสามารถหางานเพิ่มได้ โดยกดเลือก Shift ในวันนั้นๆที่เราว่างและหากมี Shift ขึ้น

IMG_2177

ชุดทำงานวันแรกครับทอดไก่

รูปด้านล่างนี้คือตารางรถครับ เวลาที่รถจะมา

IMG_2176