Evernote – A Life Journal

โปรแกรม Evernote นี้ดีจริงเป็น Cloud Database ส่วนตัวของผมได้ถึง 4 ปี แล้วที่เป็น Loyal customer มา

ไปทดลองโปรแกรม อื่นไม่ว่าจะเป็น One Note ใน Surface หรือ Google Drive ที่พยายามจะใช้เพื่อเป็น Brain Database ก็ไม่มีตัวไหนดีเท่า Evernote เลย

เก็บได้หมดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วีดีโอ โปรแกรม exe rar zip อะไรก็โยนเข้าไปแล้วติด Tags เอาไว้ เวลาหาก็ไม่ต้องอ้างอิงจาก Tags ก็ยังมี Smart Search ที่ช่วยดึง Text หรือบทความที่ต้องการออกมาได้อย่างแม่นยำ

เรียกได้ว่าถ้ามีใคร Hack เข้ามาใน Evernote Account ของผมได้ก็ได้ข้อมูลลับมหาศาลของผมไปเลย

สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการ Construct ความคิดวางแผนชีวิต ผมมีหนังสือ เล่มนี้ให้แนะนำครับ

หนังสือเล่มนี้เป็น หนังสือที่ผมอ่านแล้วใช้งาน GTD ของ David Allen เป็นระบบ Evernote System ของตัวเองเลยครับ ถ้าใครยังไม่เคยอ่านแนะนำครับ

อ้างอิงหนังสือ GTD ของ David Allen