Thesis เรียนจบ ปตรี Cosci News Application

วันเรียนจบปตรี

อาจารย์แต่ละท่านให้โอวาท เราก็ไปขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้

วันผู้ใหญ่มาฟัง

เขียน iOS App รวมข่าวของทางมหาลัย

ไอเดียได้มาจากหนังสือที่อ่านนะครับ

Platform University

Branding Youtself

Entreleadership

Book Your Self Solid

 

 

ถ่ายกับ คณะบดี

รับรางวัลไรไม่รู้จำไม่ได้ของเพื่อนบูทข้างๆ

รูปภาพรวมๆของวันแสดงผลงานของเพื่อนๆคนอื่น

กินเลี้ยงกับเพื่อนก่อนแยกย้าย