Wacom Cintiq 22HD

ตอนนี้อยู่ที่ San Francisco คิดว่าจะซื้อ Cintiq  22HD กลับมาใช้ที่บ้านเพราะว่าราคาเมืองไทยแพงมาก

ราคาอยู๋ที่ 100,000 บาท

ถ้าซื้อที่นี่ราคาตก 2180$ รวมภาษี 8.75 แล้ว แต่ว่าถ้าหากซื้อผ่าน Affiliate Link ของตัวเอง ราคาก็จะเหลือประมาณ 2040$ เพราะว่าได้ 7% เป็นค่า Commission กลับมา 140$

คิดว่าน่าจะโอเค กำลังวางแผนซื้ออยู๋ตอนนี้Cintiq_22HD

 

ซื้อผ่าน Affiliate Link ของตัวเองเดี๋ยวว่าจะซื้อผ่าน Mobile คนละ ip address จะได้ไม่โดนจับได้ ว่าซื้อของตัวเอง หุหุ

เรื่องรายละเอียดสินค้าว่าหน้าตาเป็นอย่างไร ทำไมต้องซื้อ สามารถดูได้ผ่าน Youtube Video ด้านล่างนี้