MTV หัวข้อ สวนสนุก

วันนี้ลุกขึ้นมาทำงานต่อ อาจารย์สั่งงานให้ ดีไซน์ โลโก้ mtv ในหัวข้อ สวนสนุก วันนี้ทำไดเท่านี้ นอนล่ะครับ