วีดีโอสอนวิธีการขุดเหรียญ Dogecoin ด้วย Awesome miner

วิธีขุดเหรียญ Dogecoin ด้วย Awesome miner

pool ที่ขุด : https://aikapool.com/doge

Server URL : stratum+tcp://stratum.aikapool.com:7915
Worker Name : ใส่เมลตัวเอง@gmail.com.ชื่อworkerที่ต้องการ
Worker Password : ตั่งตามต้องการ
Wallet Address : ผมใช้ wallet ของ poloniex