คุณสมบัติของผู้ชายอย่าง John Wick

เมื่่อกี้นี้ดูหนังเรื่อง  John Wick 2 จบไปได้ข้อคิดมา ประโยคหนึ่ง ของซูปเปอร์แมน John Wick

Focus , Commitment , Will
คุณสมบัติของผู้ชายมีสามอย่างไม่ว่าสิ่งไหนก็สำเร็จได้