Thesis เรียนจบ ปตรี Cosci News Application

วันเรียนจบปตรี

อาจารย์แต่ละท่านให้โอวาท เราก็ไปขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้

วันผู้ใหญ่มาฟัง

เขียน iOS App รวมข่าวของทางมหาลัย

ไอเดียได้มาจากหนังสือที่อ่านนะครับ

Platform University

Branding Youtself

Entreleadership

Book Your Self Solid

 

 

ถ่ายกับ คณะบดี

รับรางวัลไรไม่รู้จำไม่ได้ของเพื่อนบูทข้างๆ

รูปภาพรวมๆของวันแสดงผลงานของเพื่อนๆคนอื่น

กินเลี้ยงกับเพื่อนก่อนแยกย้าย

MTV หัวข้อ สวนสนุก

วันนี้ลุกขึ้นมาทำงานต่อ อาจารย์สั่งงานให้ ดีไซน์ โลโก้ mtv ในหัวข้อ สวนสนุก วันนี้ทำไดเท่านี้ นอนล่ะครับ